Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Wychowanie fizyczne - samoobrona (2022/23Z) - gr. 1

Informacje ogólne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 4600-SAM
Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne - samoobrona
Język wykładowy polski
Cykl dydaktyczny Semestr zimowy 2022/23
Typ zajęć Zajęcia wychowania fizycznego
Liczba godzin 30
Prowadzący mgr Wojciech Krzyżanowski
Miejsce Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM, Bydgoszcz, ul. Świętojańska 20, sala Sala gimnastyczna [pokaż na mapie]
Termin Poniedziałek 11:00-12:30
Koszt 1 żetonów typu WF-CM-2022/23Z
Liczba miejsc (zarejestrowani/limit) 26/26

Strona przedmiotu w USOSweb

Krótki opis

Celem wychowania fizycznego ukierunkowanego na uczenie się technik samoobrony jest:

-Równomierny, równoczesny i proporcjonalny rozwój w aspekcie fizycznym i psychicznym poprzez motywowanie studentów do uczestniczenia w zajęciach.

-Rozwój potrzeby uprawiania ćwiczeń i dbanie o własną sprawność fizyczną

-Wzmacnianie poczucia pewności siebie i własnego bezpieczeństwa

-Odblokowanie swoich naturalnych reakcji obronnych

-Opanowanie umiejętności samoobrony (sposobów obezwładniania, skutecznego działania w sytuacjach ekstremalnych)

-Opanowanie zasad samo-asekuracji podczas wykonywania ćwiczeń

Tryb rozliczania przedmiotu

Zaliczenie lub ocena

Pełny opis

Cele ogólne wychowania fizycznego zmierzają do zakorzenienia u studentów:

*Nawyku aktywności fizycznej, zarówno podejmowanej indywidualnie jak i w zespole.

*Chęci do pełnienia różnych ról związanych z aktywnością fizyczną poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego opartych na:

- Naturalnych formach ruchu

- Usamodzielniających i wspierających metodach pracy ze studentem prowadzących do autoedukacji i podejmowania odpowiedzialnych decyzji

- Etycznych zachowaniach podczas pełnienia roli zawodnika, organizatora, trenera, sędziego

- Unikaniu nakazowych ćwiczeń porządkowo-dyscyplinujących na rzecz świadomej samodyscypliny

- Wywoływaniu spontanicznych, pozytywnych zachowań i satysfakcji z osiągnięć w staraniach o ciało, sprawność, zdrowie i urodę oraz doznań estetycznych z tymi staraniami związanych

- Odejściu od ocen i stopni mierzonych w oparciu o kategorie oraz zasady rywalizacji sportowej a kierowanie się indywidualnymi możliwościami rozwojowymi organizmu studenta i jego posępami w odniesieniu do diagnozy wstępnej.

Cele szczegółowe:

- Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowej postawy ciała, odchyleń od normy, układu krążenia, układu nerwowego, ich poziomu wydolności oraz staduym rozwoju

- Nabycie umiejętności skutecznego i systematycznego zapobiegania wadom postawy i korygowanie odchyleń w przypadku ich występowania

- Przygotowanie organizmu do funkcjonowania w środowisku oraz klimacie, w którym przyszło studentowi się rozwijać poprzez zajęcia w warunkach naturalnych (teren, woda, powietrze słońce)

- Badanie i działanie na rzecz rozwoju uzdolnień motorycznych zgodnie z potrzebami i możliwościami indywidualnymi studenta

- Nabywanie umiejętności ruchowych utylitarnych umożliwiających sprawne zachowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Ugruntowanie ergonomicznych zachowań, niezbędnych podczas wykonywania codziennych obowiązków, mających na celu zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa

- Poznanie i nabycie wiedzy i umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w wybranych przez studenta formach aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej

- Umożliwienie odkrywania predyspozycji organizatorskich i sędziowskich podczas rozgrywek sportowych

- Współdziałanie w zespole, grupie, akceptacja siebie i innych, kultura kibicowania, stosowanie zasady czystej gry, poszukiwanie barier swoich możliwości

- Rozładowanie napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu na wykładach, wprowadzenie w pogodny i radosny nastrój

- Wyrobienie poczucia własnej wartości, sprawiedliwości i kultury osobistej oraz szacunku do innych osób, zwłaszcza słabszych, starszych oraz mniej sprawnych

- Poznanie i nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Literatura

-Baran M., Hebda J.: Jak pokonać napastnika będąc kobietą czyli Bandyci miejcie się na baczności. Oficyna Wydawnicza KARAT. Tarnów 1992

-Bloomfield H.H., Cooper R.K.: Jak żyć bezpiecznie w niebezpiecznym świecie. Świat Książki, Warszawa 2000

-Bryl A.: Skuteczna samoobrona. Wydawnictwo AURIS. Wrocław 1991

-Echanis M.D.: Techniki specjalne w walce wręcz. Samoobrona przed nożem. Wydawnictwo Budo-Sport. Warszawa 1994

-Kondratowicz K.: Obrona przed atakiem kijem baseballowym, nożem i pięścią, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1997

-Kruczyński W., Droździak R.: Zawsze bezpieczna. Psychologiczne aspekty samoobrony kobiet. Prószyński i S-ka. Warszawa 2003.

-Skut B.: Samoobrona, Fundacja „Fotografia Dla Przyszłości”, Warszawa 1992

-Smith B.: Naucz się bronić sama. Wyd. I., Wydawnictwo „Paradox”, Wrocław 1994

-Sterkowicz S., Madejski E.: ABC Hapkido, Kraków 1999